භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගැනීමේදී දැනගත යුතු කරුණු


හැම විටම අපි හොදම සේවාවක් හා හොදම භාණ්ඩ ඔබ වෙත ලබා දීමට උත්සහ කරන්නෙමු.
ඔබ අප වෙබ් අඩවිය තුලින් භාණ්ඩ ඇනවුම් කල පසු දින 3 ක් ඇතුලත ඔබ වෙත එවනු ලැබේ. යම් අවස්ථාවක ඔබ ඇනවුම් කල භාණ්ඩ අප ලග නොමැති වුවහොත් අපගේ වෙනත් සැපයුම් කරුවෙක් වෙත ඔබගේ ඇනවුම යොමු කරණු ලැබේ. එවිට දින 7ක් දක්වා වැඩි විය හැක.
ඔබට භාණ්ඩ හා වෙවාවන් සදහා මුදල් ගෙවීමේදී ඔබට ක්‍රම කිහිපයක් භාවිතා කළ හැකියි.
  • Credit/Debit Card මගින්
මෙහිදී අපි payhere.lk සේවාව අපගේ වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ කර ඇත. මෙය හරහා මුදල් ගෙවීමේදී ඔබට 3.3% අමතර මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ. එය බැංකු ගාස්තුවකි.
  • Bank Transfer/Deposit මගින්
ඔබට මෙහිදී online banking හරහා අපගේ ගිණුමට මුදල් ගෙවිය හැකිය. පහත දැක්වෙන ගිණුම වෙත යොමු කල හැකිය. එසේ නැතිනම් එම ගිණුමට Deposit කළ හැකිය. මෙහිදී කිසිදු අමතර ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදු නොවේ.
 Account details:
 Account name : Livezen Technologies (Pvt) Ltd.
 account number : 0069 1000 6078
 Bank name : Sampath Bank
 Branch : Homagama
  ඔබගේ order එකට ඇදල මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් පසු මුදල් තැන්පතු පත්‍රිකාව අප වෙත එවන්න. පහත සදහන් 
 පහසු ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න [email protected] වෙත email පණිවිඩයකින් දැනුම් දෙන්න 
 මෙම ලින්ක් එක භාවිතා කර එවන්න | https://shop.arduino.lk/submit-ticket 
  
  • Mcash/EzCash
මෙය හරහා මුදල් ගෙවීමේදී ඔබට 2% අමතර මුදලක් ගෙවීමට සිදුවේ. එය අදාල ජංගම දුරකථන සේවා සමාගම අදාල ගාස්තුවකි.
භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේදී අපි Pronto Courier පළමු 1Kg එකක් සදහා Rs 290.00 ගාස්තුවක් අය කෙරේ. ඊට පසු වැඩි වෙන සැම 1Kg සදහා Rs 50.00 අය කෙරේ.
  • Cash on Delivery
කොළඹ 1 සිට 15 දක්වාද. හෝමාගම සිට නුගේගොඩ රාජගිරිය නවල මාලබේ අතුරුගිරිය ගල්කිස්ස මොරටුව පානදුර යන නගර සදහා මෙය හරහා වැඩ කරන දින 2 ක් ඇතුලත භාණ්ඩ ගෙදරට ගේනවා ගත හැකිය. මෙහිදී භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ ගාස්තුවට අමතරව Rs 250.00 සේවා ගාස්තුවක් ඔබට ගෙවීමට සිදුවේ.
  • Same Day Delivery
කොළඹ 1 සිට 15 දක්වාද. හෝමාගම සිට නුගේගොඩ රාජගිරිය නවල මාලබේ අතුරුගිරිය ගල්කිස්ස මොරටුව පානදුර යන නගර සදහා මෙය හරහා ඔර්ඩර් කරන දිනය ඇතුලත භාණ්ඩ ගේනවා ගත හැකිය. මෙහිදී භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ ගාස්තුවට අමතරව Rs 500.00 සේවා ගාස්තුවක් ඔබට ගෙවීමට සිදුවේ.